Úvod

Stojíme na Vaší straně

Bezpečnost fyzická, kybernetická, procesní, personální, ekonomická.
Prostě bezpečnost.

Velká základna know-how a referencí

Náš tým se podílel na řešení stovek bezpečnostních projektů a disponuje knihovnou norem a případových studií

Pro naše klienty vždy na příjmu

Pokud je to třeba, naši experti jsou k dispozici v režimu 24/7/365

Jsme vždy tam, kde je nás třeba

Klientům sloužíme tam, kde to potřebují, bez ohledu na složitost nebo nebezpečnost místa a prostředí

PORTFOLIO

Vzdělávání

Semináře, worshopy, školení a webináře pro Vás připravuje tým zkušených lektorů. Naše nabídka obsahuje řadu akreditovaných a certifikovaných kurzů. Vytváříme, produkujeme a dodáváme vzdělávací akce prezenčního i distančního typu, zejména v oblasti bezpečnosti, krizového řízení a zvládání mimořádných situací.
Zjistit více

Audity a penetrační testování

Audity, bezpečnostní posuzování a analýzy rizik podle standardů norem rodiny ISO, NIST, nebo české právní úpravy. K našim klíčovým aktivitám pak patří penetrační testování. Jsme schopni Vám pomoci i s bezpečnostními politikami, strategiemi a koncepcemi. Zajišťujeme také služby Red Teamingu.
Zjistit více

Aréna kybernetické obrany

Trénink pokrývá kybernetickou bezpečnost organizace s důrazem na taktiku útočníků i obránců, poskytuje vhled do uvažování a chování útočníků a jimi používaných metod a technik. Trénink je zaměřen zejména na lidský faktor, týmový výkon a jejich roli v kybernetické obraně.
Zjistit více

Virtuální učebna

Máme řešení vašich potřeb v oblasti vzdělávání. Virtuální třída, integrace zpětné vazby, testů, zabezpečené připojení, autentifikace a autorizace studentů, výuka zaměstnanců na home-office nebo v karanténě. Jsme připraveni vám pomoci. Jste připraveni vyzkoušet kvalitní distanční vzdělávání?
Zjistit více

Ochrana měkkých cílů

S našimi partnery provádíme speciální simulace a kurzy na téma aktivní střelec, krizová komunikace, konflikt vyvolaný osobou pod vlivem omamných a návykových látek, předcházení incidentu s dezorientovanou osobou nebo osobou pod vlivem akutního stresu a mnohé další.
Zjistit více

Ochrana informací

Komplexní řešení ochrany informací v elektronické i tištěné formě. Našim standardem je ochrana nejen důvěrnosti, ale také dostupnosti a integrity. Vždy řešíme ochranu informací proti úmyslnému útoku zvenčí i zevnitř organizace, ale také proti škodám způsobeným lidskou nebo technickou chybou.
Kontaktujte nás

Mapování zranitelností

Zcela unikátní řešení pro přesné mapování zranitelností lidského faktoru bezpečnosti, měření a hodnocení efektivnosti a kvality vzdělávacích programů, detekce kritických procesů a uzlů, úsporu času a peněz při mapování distribuce bezpečnostního povědomí.
Zjistit více

Konzultace a poradenství

Poskytujeme audity, poradenství a konzultační činnosti v oblasti kybernetické a fyzické bezpečnosti. Rutinně na špičkové úrovni implementujeme komplexní právní aspekty kybernetické bezpečnosti a obrany v kontextu evropské a české legislativy.
Zjistit více

Speciální HW, SW a služby

Jsme zástupci nebo partnery špičkových vendorů speciálního software, hardware a služeb. Dodáváme technická aktiva pro speciální bezpečnostní použití. Provádíme jejich výběr, testování, dodávku a implementaci, včetně zástaveb do vozidel či objektů.
Kontaktujte nás