Úvod

Stojíme na Vaší straně

Bezpečnost fyzická, kybernetická, procesní, personální, ekonomická.
Prostě bezpečnost.

Velká základna know-how a referencí

Náš tým se podílel na řešení stovek bezpečnostních projektů a disponuje knihovnou norem a případových studií

Pro naše klienty vždy na příjmu

Pokud je to třeba, naši experti jsou k dispozici v režimu 24/7/365

Jsme vždy tam, kde je nás třeba

Klientům sloužíme tam, kde to potřebují, bez ohledu na složitost nebo nebezpečnost místa a prostředí

PORTFOLIO

Vzdělávání

Semináře, worshopy, školení a webináře pro Vás připravuje tým zkušených lektorů. Naše nabídka obsahuje řadu akreditovaných a certifikovaných kurzů. Vytváříme, produkujeme a dodáváme vzdělávací akce prezenčního i distančního typu, zejména v oblasti bezpečnosti, krizového řízení a zvládání mimořádných situací.
Zjistit více

Audity a penetrační testování

Audity, bezpečnostní posuzování a analýzy rizik podle standardů norem rodiny ISO, NIST, nebo české právní úpravy. K našim klíčovým aktivitám pak patří penetrační testování. Jsme schopni Vám pomoci i s bezpečnostními politikami, strategiemi a koncepcemi. Zajišťujeme také služby Red Teamingu.
Zjistit více

Bezpečnostní manažer

Bezpečnostní manažer je klíčovou rolí pro udržení efektivní bezpečnostní infrastruktury, procesů a znalostí v organizaci. Naše společnost vám nabízí službu bezpečnostního manažera, který Vám pomůže vyřešit široké spektrum aspektů bezpečnosti – od prevence až po reakci na bezpečnostní incidenty.
Zjistit více

Aréna kybernetické obrany

Trénink pokrývá kybernetickou bezpečnost organizace s důrazem na taktiku útočníků i obránců, poskytuje vhled do uvažování a chování útočníků a jimi používaných metod a technik. Trénink je zaměřen zejména na lidský faktor, týmový výkon a jejich roli v kybernetické obraně.
Zjistit více

Ochrana měkkých cílů

S našimi partnery provádíme speciální simulace a kurzy na téma aktivní střelec, krizová komunikace, konflikt vyvolaný osobou pod vlivem omamných a návykových látek, předcházení incidentu s dezorientovanou osobou nebo osobou pod vlivem akutního stresu a mnohé další.
Zjistit více

Manažer kybernetické bezpečnosti

Nabízíme externí službu manažera kybernetické bezpečnosti, která pokrývá široké spektrum bezpečnostních aspektů od prevence přes detekci až po reakci na bezpečnostní incidenty. Zajišťujeme komplexní řízení, rozvoj, budování nebo efektivnější výkon činností kybernetické ochrany.
Zjistit více

Ochrana informací

Komplexní řešení ochrany informací v elektronické i tištěné formě. Našim standardem je ochrana nejen důvěrnosti, ale také dostupnosti a integrity. Vždy řešíme ochranu informací proti úmyslnému útoku zvenčí i zevnitř organizace, ale také proti škodám způsobeným lidskou nebo technickou chybou.
Kontaktujte nás

Virtuální učebna

Máme řešení vašich potřeb v oblasti vzdělávání. Virtuální třída, integrace zpětné vazby, testů, zabezpečené připojení, autentifikace a autorizace studentů, výuka zaměstnanců na home-office nebo v karanténě. Jsme připraveni vám pomoci. Jste připraveni vyzkoušet kvalitní distanční vzdělávání?
Zjistit více

Mapování zranitelností

Zcela unikátní řešení pro přesné mapování zranitelností lidského faktoru bezpečnosti, měření a hodnocení efektivnosti a kvality vzdělávacích programů, detekce kritických procesů a uzlů. Úspora času a peněz při mapování distribuce bezpečnostního povědomí v organizaci.
Zjistit více

Konzultace a poradenství

Poskytujeme audity, poradenství a konzultační činnosti v oblasti kybernetické a fyzické bezpečnosti. Rutinně na špičkové úrovni implementujeme komplexní právní aspekty kybernetické bezpečnosti a obrany v kontextu evropské a české legislativy.
Zjistit více

Speciální HW, SW a služby

Jsme zástupci nebo partnery špičkových vendorů speciálního software, hardware a služeb. Dodáváme technická aktiva pro speciální bezpečnostní použití. Provádíme jejich výběr, testování, dodávku a implementaci, včetně zástaveb do vozidel či objektů.
Kontaktujte nás