Kybernetická a informační bezpečnost: distanční výkon práce 

 

 

Cíl kurzu

Absolventi kurzu získají, případně si prohloubí, specifické znalosti
a dovednosti, podstatné pro bezpečný výkon pedagogické činnosti vzdáleným způsobem. Obsah kurzu je sestaven v
souladu sdoporučeními a metodikami Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost, norem ISO a zákona o kybernetické bezpečnosti. 

Témata programu: 

Informační a kybernetická bezpečnost – úvod   
 • vysvětlení účelu a cílů kybernetické bezpečnosti, vztah kybernetické a infomační bezpečnosti, včetně ochrany osobních údajů 
 • význam informace, její formy a důvod ochrany 
 • vztahy mezi procesy technologiemi a lidmi 
 • evropské, národní a oborové autority 
 • standardy, normy, zákony, vyhlášky 
 • hrozba a riziko 
 • zranitelnost 
 • důvody a typy bezpečnostních incidentů 
 • kybernetická bezpečnost a právo 
 • bezpečnost mobilních zařízení 
 • operační systémy 
 • bezpečnostní software a hardware
 
Kybernetická a informační bezpečnost při vzdáleném nebo hybridním výkonu práce 
 • legální aspekty vzdálené práce 
 • vlastní, cizí, svěřené, pronajaté zařízení 
 • licencování 
 • typy uživatelů 
 • přístup třetích osob ke sdíleným aktivům 
 • vzdálené technické role a jejich aktivace 
 • provozní stav a bezpečnostní incident 
 • sítě a internet 
 • email 
 • přenosná média 
 • šifrování 
 • útočník a jeho motivace 
 • lest a klam jako součást útoku 
 • kybernetické závislosti a jejich řetězení 
 • nakládání s fyzickými aktivy mimo školské zařízení 
 • význam obecné bezpečnosti domácího nebo obdobného prostředí 
  – případová studie 

 

 
Reakce na kybernetický incident 
 • pojmy 
 • provozní stavy a kybernetické incidenty koncepty detekce a podezření   
 • činnost provozního help desku nebo obdobného eskalačního místa bezpečnostní činnosti provozních správců 
 • interní procesy a pravidla 
 • prioritizace určení kriticky významných aktiv součinnost a koordinace komunikace právní aspekty dopadu 
 • vliv reakce na existenci či poškození důkazů 
 • obnova dat, systémů a procesů analogová varianta provozu redundance  
 • dokumentace

Délka kurzu: 4,5 hodiny 

Minimální počet účastníků: 6 

Maximální počet účastníků: 15 

Cena za registrovaného účastníka: 1950,-  

Osvědčení: Osvědčení o ukončení kurzu obdrží po ukončení kurzu každý účastník emailem.