Konzultace a poradenství

 

Poskytujeme audity, poradenství a konzultační činnosti v oblasti bezpečnosti, a to jak při zavádění nových standardů a norem, tak i v rámci revize a posouzení stávající dokumentace. Zaměřujeme se také na poradenství v rámci přípravy nebo revize smluv.

Rutinně na špičkové úrovni implementujeme komplexní právní aspekty kybernetické bezpečnosti a obrany v kontextu evropské a české legislativy.

Naši experti mají hluboké znalosti norem z oblasti bezpečnosti (kybernetické, procesní, objektové, fyzické atd.) jako jsou například ISO 27 K, NIS, ZKB, GDPR, eIDAS atd. Pomáháme našim klientům s jejich implementací do firemních procesů a dokumentů.

Zaměřujeme se také na bezpečnou implementaci a řízení cyklu aktiv.
Našim klientům je k dispozici i tým sociologů a psychologů s naprosto unikátním systémem pro sociomapování a měření interakcí v reálném čase.