Vzdělávání

 

Workshopy, semináře a školení

S našimi partnery vytváříme, produkujeme a dodáváme vzdělávací akce prezenčního i distančního typu, zejména v oblasti bezpečnosti, krizového řízení, zvládání mimořádných situací.

Naše akce se odehrávají v učebnách, v laboratořích, ale také venku – ve městě, na střelnici nebo polygonech. Dodáváme také produkty z oblasti microlearningu.

 

Akreditované webináře

Jsme akreditovanou vzdělávací institucí MŠMT č.j. 13130/2022-3-436.
V našich webinářích jsou využity formy přednášky, diskuse, rozboru audiovizuálních záznamů a studentům jsou poskytnuty základní texty a aktivní odkazy na studijní zdroje.

 

Aktuálně vypsané kurzy:

 

Vzdělávací obsah

Do Vašich firemních akademií, LMS systémů nebo pro nezávislé lektory vytváříme na klíč didaktický obsah pro profesní nebo jiné vzdělávání. 

Vždy se soustředíme na to, aby naše dodávka byla úplná, v souladu s regulativy a standardy, ale aby neobsahovala zbytečnosti, které ubírají vzácný čas a kapacitu frekventantů. 

Výkonnost vzdělávacího obsahu testujeme a průběžně udržujeme. I zde dodáváme také produkty z microlearningu.

 

Vzdělávací program

Komplexní řízení firemního vzdělávání, včetně jeho plánování, organizace a řízení životního cyklu vzdělávacích titulů. 

Zajišťujeme soulad vzdělávacích programů se standardy a dodáváme nástroje pro ověřování znalostí absolventů.

Vzdělávací videa a digitální transformace vzdělávacích programů se odehrává ve studiu DarkBlue.