Manažer kybernetické bezpečnosti


Komplexní řízení, rozvoj, budování nebo efektivnější výkon činností kybernetické ochrany pro moderní podnikové prostory, kancelářské
a obytné budovy, automatizované provozy, logistická centra, kanceláře, garáže a další. Motivací pro zřízení takové role by neměly být jen nové evropské a národní regulace, ale především bolestné a drahé zkušenosti dlouhé řady společností, které se kybernetickému útoku nebo incidentu neubránily.

Čím dál více firem doplňuje podmínku zajištění kybernetické bezpečnosti
do smluv nebo podmínek tendrů. Pro většinu firem však není ekonomicky výhodné zaměstnávat full-time manažera kybernetické bezpečnosti.

Naše společnost vám nabízí externí službu manažera kybernetické bezpečnosti, která pokrývá široké spektrum bezpečnostních aspektů od prevence přes detekci až po reakci na bezpečnostní incidenty.
Naši experti se zabývají procesy, dokumentací, řízením životního cyklu bezpečnostních technologií, tvorbou strategie kybernetické bezpečnosti
a jejím efektivním naplňováním.

Proč volit externího manažera kybernetické bezpečnosti?


Efektivnost

Plňte všechny bezpečnostní požadavky bez nutnosti zaměstnávání full-time specialisty. Našeho experta si zpravidla v „klidovém módu“ najímáte pouze na 3-5 dní pracovního výkonu měsíčně.

Flexibilita

Přizpůsobení služeb vašim aktuálním potřebám, stavu a rozsahu projektů. Více hodin a další odbornosti čerpáte, pouze když je skutečně potřebujete. Neplatíte zbytečné paušály například ICS, cloudovým nebo SCADA expertům, jestliže je pro vás můžeme v garantované kvalitě zajistit na nezbytný počet hodin my.Často se setkáváme s názorem, že bezpečnost zvládnou řídit provozní IT specialisté. Ti jsou ale většinou zaměřeni spíše na dostupnost aktiv, protože to je jejich tradiční doménou. Zkušenosti z auditů a vyšetřování incidentů ukazují, že provozní IT role často nemají na bezpečnost kapacity a kvalifikaci, nebo jen nestačí držet tempo s překotným vývojem kybernetických rizik – každý měsíc jsou totiž publikovány desítky nových zranitelností a vektorů útoku. Umíme být vašemu provoznímu IT užitečným partnerem.

Náš tým odborníků je připraven být vám a vašim klientům bezpečnostní oporu, kterou potřebujete, abyste mohli bez obav podnikat a růst.

Kontaktujte nás. Můžeme diskutovat o tom, jak ještě efektivněji přizpůsobit naše služby vašim individuálním potřebám.

S touto službou získáváte

 • Odbornost na dosah ruky
  Přístup k vysoce kvalifikovaným odborníkům na kybernetickou bezpečnost s dlouholetými zkušenostmi.
 • Průběžné sledování bezpečnostních hrozeb
  Průběžné sledování a analýzu kybernetických hrozeb s cílem identifikace a prevence potenciálních rizik.
 • Ověřování stavu bezpečnosti
  Skenování zranitelností, ověřování kvalifikace osob, v případě potřeby také penetrační testování.
 • Plánování a implementace bezpečnostních opatření
  Plánování a implementace bezpečnostních opatření a strategií, které odpovídají specifickým potřebám vaší společnosti.
 • Školení a přenos know-how
  Školení pro zaměstnance a transfer klíčových znalostí o kybernetické bezpečnosti do vaší organizace, zejména do norem a předpisů.
 • Reakce na bezpečnostní Incidenty
  Nabízíme rychlou a efektivní reakci na bezpečnostní incidenty, abychom minimalizovali dopady na vaši společnost. Zpravidla jsme schopni obratem aktivovat experty na napadenou technologii a zkrátit čas na řešení incidentu.
 • Pravidelné reporty a hodnocení
  Poskytujeme pravidelné reporty o stavu kybernetické bezpečnosti, včetně doporučení pro další zlepšení.
 • Pomoc v oblasti řízení bezpečnosti dodavatelů
  Útok na dodavatele se stává jedním z nejčastějších způsobů útoku na organizaci.
 • Komunikace s auditory, pojišťovnou, státními orgány nebo obchodními partnery
  Nemusíte se nořit do témat, kterým stejně příliš nerozumíte a získáte experta po vašem boku.