Virtuální učebna

Nové možnosti v dodávkách vzdělávacích programů

Máme řešení vašich potřeb v oblasti vzdělávání. Virtuální třída, integrace zpětné vazby, testů, zabezpečené připojení, autentifikace a autorizace studentů, výuka zaměstnanců na home-office nebo v karanténě. Jsme připraveni vám pomoci. Jste připraveni vyzkoušet kvalitní distanční vzdělávání?

Jak na to?

Pomůžeme Vám vybudovat Vaše vlastní kapacity, vyškolíme Vaše školitele a navrhneme nebo vyrobíme didaktické programy. Můžete také využívat naše prostředí a experty. Můžeme Vám dodat prostředí, obsah i know-how. Vše záleží jen na Vás.

Virtuální učebna – „podium“

V našem DarkBlue studiu může zároveň vystupovat jeden až čtyři lektoři. Další mohou být připojeni vzdáleně. Lektoři mohou využívat smartboard a další pomůcky. Jejich přednášky jsou doprovázeny prezentacemi, titulky, videi a dalším obsahem. Vedoucího lektora podporuje při přednášce technik, moderátor zpětné vazby a případně režisér. Lektoři mohou přijímat zpětnou vazbu a dotazy formou chatu a video nebo audio spojení. Technik spouští systémy pro ankety, testy nebo ukázky. Samozřejmou součástí studia je v případě potřeby místo se zeleným pozadím pro klíčování grafického obsahu nebo vzdálených lektorů.

Trasa přenosu

Pro přenos a distribuci streamu mohou být využity platformy Webex, Microsoft Teams, IBM Sametime, Zoom, Jits, privátní kanál YouTube a další. Protože tyto služby bývají často přetížené a nestabilní, můžeme stream přenášet naším nebo vaším proprietárním šifrovaným kanálem. Paralelní provoz anket a testů je zajištěn šifrovaným připojením a webovým klientem na straně studenta, případně je paralelní obsah bezpečně doručován do studentova mobilního zařízení.

Virtuální učebna – „posluchárna“

Studenti mohou sedět ve skutečné virtuální třídě – tedy každý se svým počítačem doma, na pracovišti nebo kdekoliv jinde. Do svého počítače student po přihlášení dostává přenos akce, může pokládat dotazy a komentáře a vyplňovat různé ankety a testy.

Pokud to omezení a regulace dovolí, mohou studenti také sedět v jedné místnosti (všichni nebo jen někteří), kde lze s výhodou využít projekční a komunikační techniky. V takovém případě může být v místě dodávky přítomný asistent hlavního lektora.

Obsah a forma

Podle typu zakoupené licence může být záznam přenosu dostupný i offline. Některé vstupy mohou být simultánně tlumočeny. Je plně zachována dynamika kontaktní akce, včetně přestávek, pestrosti forem, možnosti živých ukázek a realizace hands-on cvičení přímo studenty.