Ochrana měkkých cílů

S našimi partnery provádíme speciální simulace kurzy na téma aktivní střeleckrizová komunikacekonflikt vyvolaný osobou pod vlivem omamných návykových látek, předcházení incidentu s dezorientovanou osobou nebo osobou pod vlivem akutního stresu a mnohé další.

Našimi vzdělávacími programy prošlo více než 5000 zaměstnanců kriticky významných institucí. Pomáháme organizacím zvýšit jejich odolnost a schopnost reakce.

K poskytování služeb využíváme vlastní metodiky vytvořené našimi experty, které rozvíjí metodiku Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví a dalších ministerstev. Pracujeme v souladu s metodikami a standardy ČR, EU, a dokonce americké FEMA.

cílů projektů a vzdělávacích programů klademe důraz na praktičnost, realističnost a udržitelnost, aby pro klienty měly co největší přínos.

Programy jsou vždy oborově a teritoriálně přizpůsobeny na míru a díky tomu je možné, se co nejefektivněji komplexně zaměřit na prevencidetekci reakci k úplnému pokrytí koncepce ochrany měkkých cílů.

Jsme specialisté v tvorbě bezpečnostních dokumentů, strategií a postupů.  

Naše specializace

  • bezpečnostní diagnostika, analýzy hrozeb a rizik měkkých cílů
  • vytvoření bezpečnostní dokumentace, zahrnující koordinační plán, plán vyrozumění, bezpečnostní plán, plán objektové bezpečnosti, scénáře postupů při mimořádné události, standardy pro ostrahu, aktualizace provozního řádu, zpracování pokynů pro návštěvníky objektu, aj.
  • návrh a dodávky informačních a evakuačních systémů
  • tvorba bezpečnostní strategie, bezpečnostních procesů a procedur
  • vstupní periodické mimořádné školení bezpečnostního, provozního a zdravotnického personálu, včetně on-line programů
  • vyhodnocení ohroženosti měkkého cíle pomocí vlastního speciálního softwaru metodiky pro určení jeho odolnosti a klasifikace
  • zpracování plánu implementace výsledků analýz a vyhodnocení
  • provádění objektových penetračních testů
  • návrh, sestavení a dodávky setů bezpečnostního vybavení, včetně zaškolení a servisu
  • zpracování podkladů pro žádosti o investiční i neinvestiční dotace, včetně zpracování celých projektů

Vzdělávací videa a digitální transformace vzdělávacích programů se odehrává ve studiu DarkBlue.