Aréna kybernetické obrany

V rámci přípravy arény kybernetické obrany zajišťujeme její design, příprava, moderování, monitorování, logování, zaznamenávání a analýza výsledků tréninků a simulací.

Tréninky jsou koncipovány od 3 až 10 dní, ve třech na sebe navazujících a navzájem podmíněných blocích: teorie, příprava, bránění.

Trénink pokrývá kybernetickou bezpečnost organizace s důrazem na taktiku útočníků i obránců, poskytuje vhled do uvažování a chování útočníků a jimi používaných metod a technik. Trénink je zaměřen zejména na lidský faktor, týmový výkon a jejich roli v kybernetické obraně.

Scénář tréninku je navržen ve spolupráci se zákazníkem tak, aby co nejvíce pokryl jeho potřeby. Cíle tréninku jsou vždy definovány v souladu s potřebami a strategií klienta.

Základním přínosem tréninku je prokazatelný posun ve znalostech a kompetencích detekce a reakce na kybernetické hrozby. Zároveň dochází k prověření efektivity a zajištění souladu komunikace mezi technickou a rozhodovací složkou organizace. Během tréninku lze efektivně testovat stávající nebo zaváděné procesy a eskalační pravidla.

Tréninková aréna představuje unikátní prostředí a metodiku, původně založenou na armádním přístupu ke kybernetické obraně. V aréně jsou naši klienti často poprvé konfrontováni se strategiemi profesionálních kyberútočníků.

Všechny aktivity v aréně klient provádí podle reálných evropských, oborových i vlastních interních regulací a norem.

Cyber Incident Response Training

Komplexní trénink pro týmy, odpovědné za řešení kybernetických incidentů a útoků. Pro administrátory, pracovníky IT bezpečnosti, SOC analytiky, vlastníky služeb či aktiv, vedení společnosti CIO, CISO, HR, právníky a další. (Kód: CIRT)

ICS/SCADA Cyber Incident Response Training

Obdoba tréninku CIRT, rozšířená o role a odpovědnosti SCADA dispečerů, SCADA administrátorů a vybraných OT operátorů, pracovníky IT bezpečnosti s přesahem do produkčního nebo provozního prostředí.

ICS/SCADA Cyber Security Training

Bezpečnostní trénink pro ISC/SCADA dispečery, SCADA administrátory, klíčové OT operátory, SCADA Integrátory. (Kód: SCST)