Činnost pedagoga při hrozbě/během útoku ve škole či v místě vzdělávání

 

Cíl kurzu: 

Základním vzdělávacím cílem je předat pedagogům znalosti podstatné pro zajištění bezpečnosti žáků, studentů i vlastní bezpečnosti v případech, kdy dojde k napadení školy, školského zařízení nebo přímo dětí. Typicky se jedná o modelovou situaci „ozbrojený útočník ve škole“. Mezi základní získané dovednosti patří organizování činnosti v takových situacích a správné chování.  

Ve webináři budou využity formy přednášky, diskuse, rozboru audiovizuálních záznamů a studentům bude poskytnut základní text a aktivní odkazy na studijní zdroje. 

Témata programu: 

Specifika školy, žáků a pedagogických pracovníků jako cíle útoku  

Tento předmět vysvětluje přitažlivost školy a pedagogických pracovníků jako cíle pro útočníka. Předmět vychází z případových studií, poznatků sociálních studií a psychologických aspektů radikalizace a eskalace nenávisti. 

 

Specifika známých forem a vektorů útoku  

Pochopení typologie a motivace útočníka, jednotlivých vektorů a způsobů útoku jsou základní znalostní vybavení studenta pro pochopení potenciálu ochrany a obrany aktiv, zejména života a zdraví. Typologie útoků vychází zmetodik MV ČR, evropských a amerických metodik relevantních pro školy, dostupných statistik a případových studií zEvropy a dalších relevantních regionů. Výklad je doplněn přehledem život zachraňujících strategií. 

 
Lidský faktor obrany 

Cílem předmětu je vysvětlit studentům zejména subjektivní prožívání stresu, objektivní dopad na podávaný výkon a možnosti deeskalace konfliktu. 

 

Obrané pomůcky a prostředky    

Tento předmět slouží kvysvětlení správného výběru, skladování a používání obranných pomůcek, včetně seznámení snevhodnými nebo nesprávně užívanými pomůckami. Přehled zahrnuje i pomůcky, zcela nevhodné ve školském zařízení (například střelná zbraň nebo nůž) a vysvětlení častých omylů a mýtů. Studenti jsou varováni před nedostatečnou znalostí a podceněním výcviku při laickém používání obranných pomůcek. 

Délka kurzu: 4,5 hodiny 

Minimální počet účastníků: 6 

Maximální počet účastníků: 15 

Cena za registrovaného účastníka: 1950,-  

Osvědčení: Osvědčení o ukončení kurzu obdrží po ukončení kurzu každý účastník emailem.